El bonsai, en català: Cadolla

Un dels estils més espectaculars de bonsai, són aquelles composicions on un o més arbres viuen i es desenvolupen sobre roques. Aquest estil, anomenat "Ishisuki" o "Sekijoju" en japonès, aprofita els forats naturals d'una roca (anomenats cadolles en català) per a fer créixer dins d'ells diversos arbres, donant una imatge de força i resiliència difícilment assolible amb un simple test.
 
Per a dur a terme aquest estil, s'acostumen a fer servir roques poroses i on l'erosió hagi fet al menys una cadolla on hi càpiguen les arrels de l'arbre que pretenem plantar. Amb tot, si no trobem cap pedra adient amb cadolles naturals, sempre podem agafar una pedra que ens agradi i, amb paciència i eines adients, fer-li les cadolles que siguin necessàries per aconseguir la composició desitjada.
 
Això sí, recordeu que la cadolla ha de tenir també el seu forat de drenatge ja que, a efectes pràctics, les cadolles no deixen de ser més que uns testos naturals.
 
 
Una roca amb cadolles permet fer paisatges
Una roca amb cadolles permet de fer paisatges

 

Aquestes paraules et pertanyen! Fes-les servir! :-)


Comentaris