Mapa de zones de Rusticitat Climàtica de Catalunya

Catalunya és un país amb una gran varietat de climes malgrat la seva reduïda extensió quilomètrica. Aquesta peculiaritat provoca que en distàncies molt curtes es concatenin una sèrie de variables climàtiques que incideixen directament en els tipus de vegetacions que podem trobar a cada lloc (veure Com es diuen els arbres en Català?) .

Dins del món del Bonsai, el coneixement d’aquestes variacions climàtiques (sobre tot l'abast que poden arribar a assolir les temperatures mínimes d'un lloc) ens determina les espècies que podrem o no cultivar a l’exterior, obligant-nos llavors a la creació d'hivernacles o aixoplucs per acollir les espècies d'arbres que fan de mal aclimatar enllà on ens hi trobem.

A Catalunya ens trobem que poden existir variacions de fins a tres zones climàtiques en molts pocs quilòmetres que no queden reflectides en els mapes generalistes de rusticitat climàtica que comprenen de forma molt succinta el territori català. Aquesta falta de dades concretes, indueixen a confusió al bonsaista aficionat a l’hora de determinar les espècies més aptes per al seu entorn més proper.

És amb la intenció de resoldre aquest buit que des de Bonsai Obert ens hem posat mans a l'obra i hem creat el primer mapa detallat de rusticitat climàtica de Catalunya, sintetitzant dades oficials de temperatures mínimes del Servei de Meteorologia de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya.

Esperem que us sigui d'utilitat.

-Ireneu Castillo-
Webmestre de Bonsai Obert.

 


   MAPES PARCIALS

1. Barcelona 2. Camp de Tarragona 3. Catalunya Central
4. Girona 5. Pirineus 6. Terres de l'Ebre
7. Terres de Ponent8. Llegenda9. Crèdits

 

  • Metodologia

Per a fer aquest mapa hem fet servir com a base les dades publicades a l'Atles Climàtic Digital de Catalunya pel Servei Meteorològic de Catalunya i les dades oficials en format SIG del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, corresponents a les temperatures mitjanes de les mínimes hivernals de 160 estacions meteorològiques catalanes, en sèries de 15 anys dins del període 1951-1999.

La utilització d'aquestes dades va ser aconsellada pel mateix Servei Meteorològic de Catalunya en el moment de sol·licitud de dades base per a la realització del mapa.

Per a definir els rangs de temperatura que determinarien les zones climàtiques en que es dividiria el territori representat al mapa, vam fer servir com a base la divisió zonal que s'expressa al USDA Plant Hardiness Zone Map publicat pel U.S. National Arboretum. Els rangs han sigut traduïts de graus Farhenheit a graus Celsius i arrodonits els decimals a múltiples de cinc, per a una millor comprensió del públic català.

Posteriorment, a partir de les dades mitjanes de les mínimes de les estacions catalanes, hem extrapolat estadísticament les temperatures mínimes reals que cada territori pot arribar a assolir durant l'hivern, obtenint un resultat que és vàlid per a un 92'5% dels casos. Les dades obtingudes d'aquesta forma, ens ha proporcionat la base a partir de la qual determinar les isotermes de les temperatures mínimes hivernals al territori estudiat, en relació als rangs mínims de cada zona climàtica, que és el que es reflexa en el mapa final de rusticitat que us presentem.

 

  • Consideracions

A l'hora de fer aquest mapa hem tingut cura de fer-lo amb el màxim de detall que ens ha sigut possible confeccionar-lo. Tot i així, és possible que es trobin certes imprecisions com a conseqüència del sistema de trasllat d'informació, que malgrat que hem intentat reduir a la mínima expressió, desgraciadament, no hem pogut eliminar.
 

En referència al marge d'error de les temperatures mínimes que es marquen al mapa, cal indicar que, tot i que les dades asseguren estadísticament que en un lapse entre el 90 i el 93% dels casos, la temperatura mínima que s'assolirà a l'hivern (estació més freda de l'any) a una zona concreta del territori cartografiat serà superior al rang mínim de temperatures que hi correspondrien, hem de comptar que poden existir situacions molt excepcionals en que les temperatures descendeixin per sota d'aquesta cota mínima sense que per això s'hagi de variar de zona climàtica.
 
Per exemple, Barcelona està enclavada entre la zona 10b (centre ciutat) i la zona 10a (Collserola), el que vol dir mínimes registrables de com a molt, de +1.5ºC i -1ºC respectivament. Malgrat això, el dia 11 de febrer de 1959, es va assolir la mínima de -6.7ºC a les Drassanes i de -10ºC a l'observatori Fabra, el que voldria dir temperatures mínimes corresponents a una zona 8b en el cas del port i a zona 8a al Tibidabo. Comparar els climes de Puigcerdà o La Seu d'Urgell amb els de Barcelona a rel d'una dada excepcional seria del tot erroni i portaria a confusió.
 

La precisió del mapa ve donada per la precisió de les dades obtingudes de les nostres fonts, i això ens ha fet obtenir algunes dades força curioses al trobar-nos "illes de temperatura" que segons la seva major o menor extensió hem decidit incloure o no. Els punts més petits, amb major dificultat a l'hora de transcriure i que no desvirtuaven la zona en que s'incloïen, han sigut eliminats, no així els més grans.
 
Algunes d'aquestes "illes de temperatura" estan relacionades tant amb ubicacions elevades com deprimides, ja que els relleus orogràfics determinen microclimes particulars que poden modificar les dades climàtiques de zones properes. Un exemple seria el cas de Bellvís, que malgrat ser-hi a la plana lleidatana, el fet de que a l'hivern s'acumuli persistentment la boira en aquell punt, produeix un clima més fred que el dels voltants i que pot afectar a les condicions en que hem de preservar segons quines espècies d'arbres.
 

Per a qualsevol consideració que cregueu oportú comunicar-nos, podeu fer servir el correu electrònic: bonsaiobert@yahoo.es
 
Moltes gràcies per consultar aquest mapa.


Comentaris