Adob i Nutrició

Article sobre l'adob, l'aire l'aigua i la nutrició en general dels bonsais.

L'alimentació de les plantes és força complexa a causa dels diferents elements que la componen. L'aire és un element molt important per la nutrició, ja que absorbeix l'anhídrid carbònic (CO2), i també oxigen però en molta menor quantitat; aquesta absorció es produeix a través de les arrels i dels estomes de les fulles.

A través de l'aigua la planta absorbeix gairebé tots els nutrients minerals que es necessiten; aquesta aigua és obtinguda per les plantes mitjançant les arrels i les fulles, qualitat aquesta última que ens serà molt útil per fer tractaments via foliar (adob foliars).

El substrat i les arrels. La composició del substrat és fonamental per a una bona nutrició, un bon aireig de la terra al voltant de les arrels serà molt útil, ja que sense aquesta ventilació les arrels s'ofegarien i la planta moriria; si la terra no està ben elaborada es inútil buscar solucions a base d'adobs o correctors.

Una composició bàsica d'adob per a bonsai, podria ser (8N) - (8P) - (6K), això significa que te 8% de Nitrogen, 8% de Fòsfor i 6% de Potassi, l'equilibri d'aquests tres elements ens definirà la seva utilitat, tot i que cada espècie te les seves necessitats, podríem dir que: En coníferes seria 1-2-2, en arbres de fulla caduca seria 3-2-1 i en arbres de fulla perenne seria 2-2-1

El nitrogen, és un dels elements químics més importants per a tots els éssers vius sense excepció. Aproximadament el 80% de l'aire de l'atmosfera està format per aquest gas; la importància d'aquest per a la planta queda prou demostrada, ja que sabem que participa a la composició de les principals substàncies orgàniques, la seva aportació a la planta produeix: un ràpid creixement i multiplicació, un color verd intens, una millora de qualitat, un augment de fulles, fruites i llavors. El seu símbol químic es N. La procedència principal del nitrogen es la matèria orgànica en descomposició.

El fòsfor, no es troba mai en estat pur, només combinat amb altres elements, formant diferents compostos químics, però gairebé sempre en forma de fosfat; el seu símbol químic es P i la seva unitat fertilitzant es l'anhídrid fosfòric (P205); la seva principal funció es el desenvolupament de les arrels i del creixement general de la planta, desenvolupament ràpid i vigorós de les plantes joves, acceleració de la floració.

El potassi, és un element que és absorbit per les plantes en grans quantitats, igual que el nitrogen; com els anteriors no es troba en estat pur, sinó que es combina amb altres elements formant sals; en aquestes sals, el potassi constitueix la part positiva o catió, el seu símbol químic es K i la seva unitat fertilitzant es l'òxid potàssic (K20); a diferencia dels dos anteriors el potassi no forma compostos o substàncies més o menys complexes, sinó que es troba en els fluids de la planta tal com és absorbida. La seva principal funció es centra bàsicament a la producció de flors i fruits, la regulació del contingut d'aigua dins les cèl·lules i l'estimulació de diversos enzims.

Quan es necessita adobar? Depenent de l'època de l'any, les necessitats varien, podríem dir que:
- A la primavera adobarem amb un adob ric en N.
- Al Juliol i Agost adobarem molt poc o gens.
- Al Setembre, Octubre i Novembre adobarem amb un ric en P.

Quan cal adobar? Quan comença a brotar. Desprès de despuntar les fulles. En el cas que es vegi alguna deficiència. Abans que arribi el fred (PK)

Quan no cal adobar? Amb plantes malaltes, plantes que no broten, desprès de trasplantar, quan faci molta calor, quan faci fred o bé quan l'arbre no tingui fulles.

Normes generals: Sempre és preferible adobar freqüentment amb poca quantitat. Seguint les normes del fabricant. Sempre que s'utilitzi adob líquids, el bonsai ha d'estar ben regat. Desprès d'un adob, no regar fins que la planta ho demani.


Millor adobar els arbres poc, però freqüentment

Comentaris