El bonsai, en català: Aspergir

Amb l'estiu, els nostres petits arbres noten especialment les altes temperatures. La calor i la radiació solar són màximes a la nostra contrada en aquesta època de l'any i, juntament amb la falta d'humitat ambiental fan que els bonsais -sobretot els no mediterranis- pateixin tot tipus de disfuncions, des de les puntes de les fulles cremades a infeccions més o menys greus (aranya vermella, per exemple). 

Per evitar en el possible aquestes afectacions, tenim l'opció d'aspergir -és a dir, ruixar amb aigua fina- les fulles dels arbres a fi i efecte de donar-los una mica d'humitat suplementària. La millor forma d'aspergir serà fent servir una regadora de forats fins o, bé un vaporitzador.

Al respecte de la millor hora d'aspergir, sempre convé fer-ho a les hores de màxima calor, ja que amb això estarem refrescant el fullam, evitant que les altes temperatures assoleixin nivells crítics per l'arbre. Tanmateix convindrà evitar d'aspergir durant la nit ja que pot propiciar el desenvolupament de fongs nocius pels arbres.

Convé espargir amb la calor.


Aquestes paraules et pertanyen! Fer-les servir! :-)

Comentaris