Calendari del Bonsai-ka: Maig

Amb l'arribada del bon temps arriba també el moment de gaudir de la feina feta. Ja lluny queden els temps de treball intens de trasplantat, filferrat, poda i resta de feina feixuga. Ara toca sortir al jardí o a la terrassa a fruir del bon temps i dels nostres arbres.
Durant el període de repòs que suposa l'hivern hem tingut temps d'estudiar l'estètica dels nostres bonsai i ara, a la primavera, durant el període actiu, és el moment adequat per al cultiu . Haurem d'aprofitar aquesta temporada per a vigilar el creixement dels arbres i d'aquesta forma obtenir informació valuosa de la forma de creixement i les característiques pròpies de cada espècie i individu. És la millor forma de conèixer les necessitats dels nostres bonsais i les solucions a implantar en el futur per a corregir-les. 

Quines feines convé fer al Maig?
 • En aquest període hem de controlar els intervals de rec, ja que la calor i l'augment de l'activitat provoquen que cada cop s'hagi de regar més sovint que mesos enrere.
 • Hem de vigilar les malalties carencials que poden afectar els arbres, i que es presenten en forma de canvis atípics de color de les fulles (esgrogueïments sobretot).
 • També haurem de estar a l'aguait de les possibles malalties funcionals que puguin afectar els nostres bonsai, i que es tradueixen en deshidratació de les fulles o puntes seques.
 • Amb el bon temps els insectes i els fongs tornen a l'atac. Caldrà vigilar les deformitats, taques o les restes de saba a les fulles i tronc per a determinar alguna malaltia parasitària i posar-hi remei.
 • Haurem de mantenir l'equilibri del tots els elements de l'arbre (branques i brots) mitjançant un bon cultiu, un pinçament adequat i/o amb una poda en verd dels bonsais, ja sigui en individus establerts com en formació.
 • Caldrà treure els filferros de les branques que pel seu creixement, estiguin en risc de clavar-se.
 • Durant el mes de Maig haurem d'acabar de trasplantar les espècies de climes tropicals i subtropicals.
 • Adobarem normalment sobretot els arbres en formació, fent servir adobs orgànics i, arribat el cas, proporcionant també microelements (ferro, manganès, magnesi...).
 • Eliminarem els brots que surtin en mal lloc.
 • En el cas de certes espècies de caducifòlies de fulla ampla (aurons, ginkgos, prunus...) convindrà treure les fulles més grans, que es troben a l'exterior de l'arbre i que impedeixen l'arribada de llum als brots més interiors i que podrien arribar a assecar-se. Per tant, haurem de tallar-les a l'alçada del pecíol , si be als faigs caldrà talla'ls-hi per la meitat de la fulla per evitar afectar als nous brots.
 • Cal eliminar les males herbes, ja que poden afectar el creixement dels arbres.
 • És el temps de treure a l'exterior els arbres d'interior.
 • Podem aprofitar el bon temps per a netejar les fustes mortes amb paper de vidre o fresa, i aplicar polisulfur de calci per a emblanquinar-les.
Quines feines NO convé fer al Maig?
 • No s'han de fer podes fortes (de formació o fusta), per no afectar greument el creixement de l'arbre.
 • No és la millor època per a fer trasplantaments, tret de les espècies que ho admetin (tropicals).
 • No convé frenar el creixement dels elements (branques o troncs) que vulguem engruixir a bonsais en formació o si el que necessitem és recuperar un sistema radical debilitat.

Aquest mes hem d'estar molt atents al rec. 

Veure també...
Comentaris