El bonsai, en català: Adobament

Quan hem de fertilitzar la terra dels nostres arbres, en català fem servir un producte que anomenem...

ADOB

Per tant, l'acció de tirar adob als substrats dels nostres bonsais, no és "abonament", ja que aquest mot es refereix al contracte d'adhesió pel qual hom paga una certa quantitat per gaudir regularment d'un proveïment o d'un servei per un temps determinat (cas dels abonaments al cinema, teatre,...), sinó que serà un

ADOBAMENT


Parlem correctament! Fes-la servir! :-)

Hem de fer un ADOBAMENT regular dels nostres arbres.

Comentaris