Mapa de Rusticitat Climàtica de Catalunya

Degut a l'extremada varietat de climes existents a Catalunya i la no existència a la xarxa de cap eina similar prou detallada que pogués servir als bonsaistes catalans, a Bonsai Obert hem creat i desenvolupat el Mapa de Rusticitat Climàtica a Catalunya, el qual avui es presenta en societat.

Si voleu, el podeu consultar al següent enllaç:
 
 
Aquest mapa intenta ser una nova eina de consulta amb la qual determinar, mitjançant el coneixement de la zonació climàtica de les temperatures mínimes que s'enregistren durant l'any a les diverses contrades catalanes, la diferent capacitat de cultivar a l'aire lliure unes espècies respecte unes altres i la necessitat o no de preparar proteccions per al seu cultiu.

Mapa Rusticitat Climàtica a Catalunya (2008)

Comentaris