Calendari del Bonsai-ka: Febrer.

Una de les activitats que un bonsai-ka no ha d'oblidar mai és la de la planificació dels treballs a fer durant la temporada. Convindria per això adquirir una agenda i apuntar-ne les operacions que farem als nostres arbres, tals com els trasplantaments, les podes, els pinçaments o els adobaments.

Tanmateix el mes de febrer és el millor moment per a preveure -i arribat el cas, adquirir- els materials i les eines que utilitzarem els pròxims mesos per al manteniment dels nostres arbres (filferro, terres, testos, reixetes de drenatge...) a fi i efecte de que no ens agafi desprevinguts, provocant retards innecessaris en alguns treballs puntuals que posin en perill l'integritat física de l'arbre: un retard excessiu pot provocar el fracàs d'un trasplantament i la consegüent pèrdua de l'arbre.

Amb tot això, hem de comptar que febrer és un mes de gran variabilitat tèrmica, i que justament això pot provocar l'avançament o el retard de les brotades segons les zones. Aquesta variació, deguda a les entrades -o no- d'aire fred i a l'allargament de més d'una hora dels dies, implica que els trasplantaments puguin oscil·lar entre principis i finals de mes, fent variar de retruc, el moment de començar els adobaments. El bonsaista ha d'estar molt atent del cicle vital dels seus arbres.


¿Quines feines convenen fer-se al Febrer?

 • Posar a recer els nostres arbres si les temperatures baixen per sota de 0ºC, ja sigui mitjançant plàstics o reixetes o, millor, a un porxo o hivernacle fred. En el cas dels arbres tropicals (sagereties, serisses, ficus, carmones, etc...) hem d'estar molt a l'aguait ja que aquestes espècies no suporten en cap cas les glaçades.
 • Els arbres no tenen necessitat de gaires recs (hi ha menys evaporació i més humitat ambiental) , però tampoc no val a badar. Els recs, més espaiats que en altres èpoques, tindrem la precaució de fer-los sempre al matí, de cara a que en arribar la nit, el substrat hagi drenat l'excés d'aigua i no es pugui produir una glaçada de les arrels.
 • Cap a mitjans de mes convindrà fer un tractament amb oli d'hivern o polisulfur de calç (líquid de jin) de cara a matar els paràsits que hagin pogut sobreviure a les baixes temperatures i/o eliminar els ous que els paràsits hagin pogut deixar durant la temporada anterior.
 • Tractar preventivament els arbres contra els fongs interns, tenint la precaució de que si els fungicides són amb base de coure, espaiar aquest tractament amb el de l'oli un parell de setmanes per a evitar fitotoxicitats.
 • Si tenim els arbres a un hivernacle fred, anar retirant els plàstics a fi i efecte que l'aire i el sol comencin a entrar i comencin a despertar els arbres.
 • Adobar lleugerament els arbres en formació.
 • Es poden anar podant i filferrant les caduques i les perennes amb fulla ampla.
 • A les coníferes es pot aprofitar per a filferrar, podar i fer la tria dels brots i agulles.
 • Cap a mitjans de febrer, és la millor època per a plantar les llavors de planifolis (fulla ampla).
 • Finals de febrer és el millor moment per a trasplantar les caduques (encara que sigui a rel nua) prenent molta cura d'evitar als arbres trasplantats les possibles glaçades.
 • Tanmateix la segona quinzena de mes, és el millor moment per a fer la tria dels borrons ja formats de faigs, aurons, roures, etc... i per fer i plantar esqueixos.


¿Quines feines NO convenen fer-se al Febrer?
 • No convé trasplantar els arbres perennes de fulla ampla.
 • No convé adobar els arbres madurs que estiguin en un procés de refinament.Comença a ser temps de podar. 

Veure també...
Comentaris