I Congrés Bonsai Maspalomas

De l'onze al setze d'abril de 2006, es celebrarà el primer Congrés de Bonsai Maspalomas, a l'illa de Gran Canaria, en el qual es faran demostracions, tallers i conferencies al voltant del bonsai.

Organitza: Asociación Canaria de Bonsai

Comentaris